Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijät

Lähetystyöntekijä Mirjam Harju.

Mirjam Harju, Japani

Mirjam Harju on diakoni. Hän on Suomen luterilaisen evankelliumiyhdistyksen (Sley) kautta Japanin evankelis-luterilaisen kirkon (JELC) työssä Tokiossa Ichigayan seurakunnassa. Toimenkuvaan kuuluvat pienpiirit, kuten raamattu- ja kielipiirit, kotiryhmät, sekä pyhäkoulut ja kotikäynnit vanhusten luokse. Hänellä on meneillään toinen työkausi.

Japanissa vanhusten osuus väestöstä on maailman korkein. Monet vanhukset ovat yksinäisiä ja tuntevat elämänsä merkityksettömäksi. Vanhusten itsemurhia on paljon. Mirjam Harju haluaa olla mukana diakoniatyössä kohtaamassa ja auttamassa myös vanhuksia. Tämä tapahtuu koti- ja vanhainkotikäynnein.

Mirjam Harjun kuulumisia:
Lähettikirje 3/21Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähetystyöntekijä Sakari Heinonen.

Sakari Heinonen, Kypros

Diplomi-insinööri Sakari Heinonen lähti maaliskuussa 2016 Kyprokselle SAT-7 -medialähetystyöhön Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen (SEKL) kautta. Hänen tehtävänsä on tekniikan puolella tv-ohjelmien tuottamisessa. SAT-7 kanava tuottaa kristillisiä televisiolähetyksiä ympäri vuorokauden sellaisiin maihin, joissa Kristuksen evankeliumin julistaminen tai kristittyjen julkinen kokoontuminen ovat kiellettyjä. Hyvä armollinen sanoma sydämen vapaudesta ja Jumalan rakkaudesta tavoittaa ihmiset heidän olohuoneissaan!

Tutustu lisää SAT-7-työhön!Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Sakari Heinosen kuulumisia:
VideoterveisetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Heinosen ystäväkirjeitä löytyy seurakunnasta

Lähetystyöntekijät Teressa ja Janne Juhaninmäki.

Teressa ja Janne Juhaninmäki ja lapset, Tansania

Teressa ja Janne Juhaninmäki ovat työskennelleet useita vuosia Aasiassa. Marraskuussa 2019 he siirtyivät uudelle työalueelleen Tansaniaan. Teressa toimii Suomen Lähetysseuran Itä-Afrikan aluepäällikkönä ja Janne Lähetysseuran Tansanian alueen kummityön vastaavana. He asuvat Pohjois-Tansaniassa Arushassa. Alussa kaikki opettelevat uutta kieltä, swahilia, ja tutustuvat tansanialaiseen kulttuuriin. Hyvältä on alku tuntunut, tytöt Olivia ja Belia käyvät koulua ja vanhemmat ovat aloittaneet työtehtävät.

Juhaninmäkien kuulumisia:
Tuorein uutiskirje (pdf). Tiedosto ei täytä saavutettavuuskriteerejä.

Nimikkotyökohteet

Sleyn Etelä-Sudanin / Sudanin työalue, erityisesti eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa tehtävä työ

Etelä-Sudanin levottomuuksien takia monet ihmiset ovat paenneet Pohjois-Ugandassa oleville suurille pakolaisleireille. Sekä pakolaisleireillä että Etelä-Sudanissa on kasvavia luterilaisia seurakuntia inhimillisen hädän keskellä. Lähetystyöntekijä Pauli Vanhasen tehtävänä on Sleyn Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelis-luterilaiselle kirkolle (ELCSS-S) antaman tuen seuranta ja koordinointi. Hän asuu perheensä kanssa Ugandassa Gulun kaupungissa, josta käsin myös käy Etelä-Sudanissa ja Sudanissa.

Paten terveiset Sudanista (pdf). Tiedosto ei täytä saavutettavuuskriteerejä.

ELCSS-S:n piispa pastori Ezra Bako ja kirkon pääsihteeri pastori Charles Otti ovat aloittaneet kuuden viikon johtajuuskoulutuksen CORAT AFRICA -seminaarissa Nairobissa (Keniassa), jonka tarkoituksena on auttaa heitä tulevissa tehtävissä.
Tutustu koulutuksen ohjelmaan (pdf). Tiedosto ei täytä saavutettavuuskriteerejä.

Forward looking -vammaistyö, Nepali

Nepalissa Kaustisen ja Ullavan tukee Forward looking -vammaistyön projektia ja muuta Suomen Lähetysseuran ja Suomen Ulkoministeriön kanssa yhteistyössä tehtävää kehitysyhteistyötä alueella. Forward looking -projekti on hyvä esimerkki paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavasta kehitysyhteistyökohteesta. 

Forward looking -projektin tarkoituksena on saattaa kuulo-, näkö- ja kehitysvammaisia yhteiskunnan normaaliin käyntiin mukaan: opiskeluun, työelämään ja palveluihin. Tärkeää projektissa on asennekasvatus, sillä yleisesti ottaen nepalilainen yhteiskunta suhtautuu vammaisuuteen hylkivästi. Forward looking -projektin tarkoituksena on tarjota vammaisille ihmisille mahdollisuus lukutaitoon, ammatilliseen koulutukseen ja työllistymistukeen. Oppisopimus- ja osuuskuntatoimintaa kehitetään mahdollisuutena vakaan toimeentulon turvaamiseen. Mikä voisikaan muuttaa yhteisön asenteita paremmin kuin nähdä vammainen ihminen tekemässä töitä ja elättämällä itsensä yhtälailla kuin kuka tahansa muukin? Jumalan rakkaus levittää tasa-arvon sanomaa!

Janne Juhaninmäen raportti kummityöstä Nepalissa (pdf) 
Mimosa Hedbergin terveiset Nepalista (pdf)
Tiedostot eivät täytä saavutettavuuskriteerejä.


Jos haluat lähettikirjeitä omaan sähköpostiisi tai paperikirjeinä, ota yhteys lähetyssihteeriin:

Raija Kattilakoski

Raija Kattilakoski
lähetyssihteeri
raija.kattilakoski@evl.fi
050 407 9940

Kaustisen ja Ullavan seurakunta