Pappi tekee hiekasta ristinmerkin arkun päälle.

 

Hautajaiset

Läheisen ihmisen kuolema tuo usein mieleen monia hämmentäviä kysymyksiä. Surun ja kaipauksen keskellekin kuuluu kristinuskon sanoma: kuolema on jo voitettu. Jeesus Kristus on kuoleman voittaja. Hän antaa meille toivon jälleennäkemisestä.

Kristillinen hautaan siunaaminen ja hautauskäytännöt kertovat jo itsessään kristillisen seurakunnan uskosta. Uskomme, ettei kuolema ei ole kaiken loppu,vaan portti Jumalan iankaikkiseen elämään. Vapahtajamme Jeesus Kristus voitti kuoleman ristinkuolemansa ylösnousemisen kautta. Meillä on hänen rakkautensa tähden toivo päästä taivaaseen.

Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. (1.Tess)

Läheisen kuolema pysäyttää meidät, mutta samaan aikaan joudumme hoitamaan monia käytännön asioita surun keskellä. Silloin on hyvä tietää, että et ole yksin. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala, Taivaallinen Isämme. Jumala kuulee,  auttaa ja kantaa sinua surun, ikävän ja kysymysten keskellä. 

Seurakuntasi haluaa auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja muiden kuolemaan liittyvien käytännön asioiden järjestelyissä. Voitte tehdä järjestelyjä kiireettömästi ja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Hautajaisjärjestelyt aloitetaan asioimalla kirkkoherranvirastossa.

Jumala siunatkoon sinua ja antakoon voimia surun tielle!

Muistilista hautajaisten järjestelyyn

1. Yhteys kirkkoherranvirastoon
Suruviestistä on hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen seurakuntaan. Voit tulla käymään virastolla sen aukioloaikoina tai sopia puhelimitse tapaamisajan, p. 050 3147 335.

2. Uutinen kuolemasta
Kirkkoherranvirastossa voidaan laatia lyhyt uutinen läheisesi kuolemasta lehtiin (Keskipohjanmaa ja Perhonjokilaakso). Uutinen on maksuton. Halutessaan omaiset voivat laatia uutisen myös itse ja toimittaa sen sähköpostitse lehden toimitukseen (toimitus@kpk.fi).

3. Siunaustilaisuuden ajankohdan sopiminen
Kirkkoherranvirastossa varataan hautajaisten aika, pappi, kanttori  sekä tarvittavat tilat.
Jos muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa, omaiset voivat tavata myös emännän saman käynnin yhteydessä ja sopia alustavasti tarjoiluista.

4. Sanomakellot
Sanomakellot soitetaan arkisin klo 10-12.  Aika sovitaan virastossa. Kellonsoittoa voi kuunnella kirkossa tai kesäaikana myös ulkona.

5. Hautapaikka
Suntio katsoo hautapaikan omaisten kanssa kellonsoiton jälkeen.

6. Yhteys hautaustoimistoon
Hautaustoimistolle ilmoitetaan hautajaispäivä ja sovitaan alustavasti vainajan kuljetukseen ja ulosveisuuseen liittyvistä järjestelyistä.

7. Ulosveisuu
Ulosveisuu on perinteinen rukoushetki, jotka pidetään sinä päivänä, kun vainaja siirretään kylmätiloihin ruumishuoneelle (Kaustinen) tai kellotapuliin (Ullava). Rukoushetken voi johtaa hautaustoimiston edustaja, seurakunnan työntekijä tai perheelle tuttu ihminen.

8. Hautajaisten jälkeen
Vainajan nimi luetaan hautausta seuraavana sunnuntain jumalanpalveluksessa esirukouksen yhteydessä ja hänelle sytytetään kynttilä.
Omaiset huolehtivat sopivan ajan jälkeen kukkaseppeleiden viemisestä hautausmaalla oleviin kierrätyspisteisiin. Seurakunta huolehtii hautakummun tasoittamisen.
Seurakunnan järjestämät sururyhmät ovat olleet monelle omaiselle hyvä vertaistuen paikka omassa surutyössä. Lisätietoja ryhmistä saa diakoniatyöntekijältä.

Opas hautajaisjärjestelyihin -vihkon kansi.

Opas hautausjärjestelyihin

Hautajaisjärjestelyihin liittyvät asiat on koottu Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin -vihkoseksi. Halutessasi voit noutaa sen Kaustisen ja Ullavan seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Voit myös lukea ja tulostaa oppaan tästä. Tulostettava pdf-tiedosto ei täytä saavutettavuuskriteerejä.