Ennen hautajaisia

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten on huolehdittava lyhyen ajan kuluessa monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä. Seurakunta haluaa olla apuna ja tukena näissä järjestelyissä. Seuraavat asiat hoidetaan ennen hautajaisia.

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se sitten alaspäin niin, että lipun alaosa on tangon puolivälissä.

Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa.Tällöin suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä voidaan lippu nostaa kokosalkoon. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Yhteys kirkkoherranvirastoon

Suruviestistä on hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen seurakuntaan. Voit tulla käymään kirkkoherranvirastolle tai sopia tapaamisen puhelimitse.

Kirkkoherranvirastossa voidaan laatia maksuton uutinen läheisesi kuolemastalehteen (Keskipohjanmaa ja Perhonjokilaakso, tarvittaessa myös Kokkola-lehti). Omaiset voivat laatia uutisen myös itse ja toimittaa sen Keskipohjanmaa-lehden toimitukseen, mikäli haluavat kertoa esim. vainajanelämänvaiheista tarkemmin.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautajaisten aika, siunaamisen toimittavapappi ja kanttori. Jos muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa, varataan muistotilaisuuteen tarvittavat tilat samassa yhteydessä. Keittiöhenkilökunnan kanssa sovitaan tarjoiluista.

Sanomakellojen soittaminen on vanha kaunis perinne. Soiton ajankohtasovitaan kirkkoherranvirastossa. Sanomakelloja voi kuunnella kirkossa, kesällä myös kirkkomaalla.

Hautapaikka katsotaan suntion kanssa sanomakellojen soiton yhteydessä.Seurakunta huolehtii haudan kaivuusta ja kunnostuksesta hautauksen jälkeen. Omaiset voivat halutessaan tuoda haudalle havut hautakannen ja -kummun peitoksi. Sopiva määrä on 70 kpl 70 cm pitkiä kuusenoksia. Omaisten kanssa sovitaan etukäteen, peitetäänkö hauta heti arkun laskun jälkeen vai myöhemmin. Samalla sovitaan, peittääkö seurakunta haudan vai täyttävätkö omaiset haudan itse.
Hautapaikasta sekä kaivuu- ja kunnostustyöstä seurakunta veloittaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisolleen hautapaikka on ilmainen.
Haudalla on hallinta-aika. Uusille haudoille hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi, ja se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta voi myöhemmin jatkaa.

Yhteys hautaustoimistoon

Hautaustoimistolle ilmoitetaan seurakunnassa sovittu hautajaispäivä, valitaan arkku (ja uurna) sekä sovitaan vainajan kuljetukseen ja ulosveisuuseen liittyvät järjestelyt. Hautaustoimiston kanssa sovitaan myös siunaustilaisuuden kukkalaitteista sekä kukista arkun päälle, kirkkoon ja muistotilaisuuteen.

Virsikirja kädessä.

Ulosveisuu

Ulosveisuu on lyhyt hartaushetki, joka voidaan pitää vainajaa säilytystiloihin siirrettäessä. Hartaushetken johtaa useimmiten joku omaisista tai heidän tuttavistaan, hautaustoimiston edustaja tai mukaan pyydetty seurakunnan työntekijä. Virsien lisäksi ulosveisuuteen kuuluu raamatunlukua ja rukouksia. Ulosveisuu voidaan pitää sairaalan kappelissa, vainajan kotona tai ruumishuoneen kappelilla.

Hautauslupa

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Omaiset toimittavat terveydenhoitohenkilökunnalta saamansa hautausluvan vainajan mukana ruumishuoneen kappelille.

Kuolinilmoitus

Mikäli järjestetään ns. yleiset hautajaiset, on tapana julkaista lehdessä noin viikkoa ennen hautajaisia ilmoitus, jossa tiedotetaan kuolemasta ja esitetään kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus on mahdollista julkaista myös vasta hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta.

Hautajaisten suunnittelu

Omaiset tapaavat papin ennen hautajaisia. Tapaamisessa keskustellaan vainajan elämänvaiheista ja hautajaispäivän ohjelmasta. Samalla on mahdollisuus jakaa ajatuksia suruun ja muihin mielessä oleviin kysymyksiin liittyen. Tapaaminen voi olla vainajan tai hänen läheistensä kotona tai seurakunnan tiloissa.

Pappi ja kanttori osallistuvat tarpeen mukaan myös muistotilaisuuteen. Omaiset voivat olla yhteydessä kanttoriin esitettävistä musiikkikappaleista ja niiden mahdollisista säestyksistä.

Valokuvaamisesta on hyvä sopia ajoissa. Mikäli kyseessä on valokuvauksen ammattilainen, hän osaa luonnostaan toimia tilanteen vaatimalla arvokkuudella.

Omaiset varmistavat hyvissä ajoin muistotilaisuuden tarjoilut keittiöhenkilökunnan kanssa.