Isä kodin eteisessä lapsia ympärillä sekä hänestä roikkumassa.Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Yhteisvastuukeräys tukee tänä vuonna vanhemmuutta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Monien vanhempien kokemus on, että he saavat liian vähän sosiaalista tukea sekä huonosti apua vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki auttaa vanhempia ja tukee koko perheen terveyttä erityisesti silloin, kun vanhemmilla on haasteita arjessa.

40 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa. Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa paikallinen tuotto käytetään vanhemmuuden tukemiseen ja lapsiperheiden auttamiseen diakoniatyön kautta.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

Lue lisää keräyksestä osoitteessa yhteisvastuu.fi

Osallistu keräykseen verkossa

Lahjoita tästä yhteisvastuukeräykseen.

YV-keräyksen valtakunnalliset tilinumerot

• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Kaustisen ja Ullavan seurakunnan viitenumero 303176