Nuoria aikuisia tiimityössä.

 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Mistä omanikäistä seurakuntaan suuntautunutta seuraa?

 

Youtube-aamunavaukset opiskelijoille

Täältä löydät linkkejä etäajan virtuaalisiin aamunavauksiin, joissa nuorisotyönohjaaja Miimu pohtii erilaisia arjen kommelluksia ja niistä opittavia asioita. Jumala on läsnä arjessa, sen iloissa ja suruissa. Ota tästä tsemppiä mukaan opiskeluun!

Tammikuu 2021 - Vahvuudet

Helmikuu 2021 - Älä luovuta!

Maaliskuu 2021 - Jokapäiväinen ilo! - nuorten pääsiäisvideo

 

Vaikuttajanuoret

Seurakuntaamme on vuoden 2021 alusta perustettu nuorten vaikuttajaryhmä, joka koostuu alle 30-vuotiaista seurakunnan jäsenistä tai seurakuntamme toiminnassa vaikuttavista nuorista. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa nuorten toimintaa yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa. Nuoret vaikuttajat saavat ottaa kantaa toteutettavaan toimintaan ja ehdottaa uusia tapoja tehdä työtä nuorten kanssa tässä ajassa. He voivat myös antaa äänensä seurakunnan päätöksen tekoon esimerkiksi siten, että seurakuntaneuvosto voi pyytää nuorten mielipidettä hyväksyttävänä olevaan asiaan.

Vaikuttajanuoriin kutsutaan mukaan nuortentoiminnasta aikuisiksi kasvavia nuoria, yleensä yli 17-vuotiaita. Kuka tahansa nuori voi kuitenkin ilmoittaa halukkuutensa ryhmään kuulumiseen, joten jos kiinnostuit, niin tervetuloa mukaan! Mukaan pääsemiseksi ota yhteyttä nuorisotyönohjaajaan.

Vaikuttajanuoret yhdessä aikuisten vastuuryhmän jäsenten kanssa muodostavat nuorisotyön vastuuryhmän, joka hyväksyy varhaisnuoriso, nuoriso- ja rippikoulutyön työmuotojen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Aikuisia jäseniä kutsumme nuorisokummeiksi. Nuorisotyön vastuuryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa. Vaikuttajanuorten palavereja on useammin toiminnan tarpeiden mukaan.

 

Nuoret aikuiset

Nuori aikuinen voi olla monenlainen. Joukossamme on opiskelijoita ja työssä käyviä, työttömiä, paikkakunnalla asuvia ja muualla kulkevia, perheettömiä ja perheellisiä, naisia ja miehiä, sinkkuja ja pareja.

Ylläpidämme nuorten aikuisten whatapp-ryhmää, johon kuka tahansa voi jakaa linkkejä lähistöllä tapahtuvasta nuorille aikuisille passaavasta toiminnasta. Tällaisia ovat mm. konsertit, luennot, ylistysillat, lähetystyön illat ynnä muut. Mukaan whatsapp-ryhmään pääset ilmoittamalla puhelinnumerosi nuorisotyönohjaajalle.

Seuraa ilmoittelua ja tule rohkeasti mukaan!

 

Nuorten aikuisten raamis starttaa tautitilanteen salliessa


Nuorten aikuisten raamis - Pyhitä lepopäivä seurakunnan nuorekkaassa aikuisseurassa!

Seuraa ilmoittelua, tähän laitamme seuraavan raamiksen ajankohdan.

Jutellaan rennossa ilmapiirissä elämästä ja uskosta, luetaan Raamattua ja rukoillaan.

Kuka on nuori aikuinen? Opiskelija ja työssä käyvä, sinkku ja suhteessa, perheellinen ja perheetön... Jos tuntuu, että et enää kuulu nuorten juttuihin, mutta koet etsiväsi sitä seurakunnan nuorekasta aikuisväkeä, tämä tilaisuus on sinulle!

Lisätietoja