Saarnastuoli ja teksti "Koska ihminen ei elä pelkästä leivästä".

 

Kirkon jäsenenä

Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu

  • sinut voidaan vihkiä kirkolliseen avioliittoon
  • voit saada kutsun kummiksi
  • sinut voidaan siunata hautaan
  • voit toimia luottamushenkilönä

Miksi maksan kirkollisveroa?

Maksamallasi kirkollisverolla huolehditaan, että

  • työntekijät ovat käytettävissä elämän tärkeissä tapahtumissa ja arjessa
  • lapset kastetaan, rippikoululaiset konfirmoidaan ja avioliittoon aikovat vihitään
  • vainajat siunataan haudan lepoon 
  • heikko-osaisia autetaan - kirkon jäsenyys tai uskon syvyys ei ole avun saamisen ehto
  • monipuolista toimintaa on tarjolla eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille
  • perheitä autetaan kasvatustehtävässään
  • kirkot ja muut seurakuntien tilat pysyvät lämpiminä ja kunnossa
  • sinä saat arvokkaita muistoja elämääsi

Seurakunnat saavat lisäksi kunnan väkilukuun perustuvaa valtionrahoitusosuutta yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitoon. Niitä ovat hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito.