Hautaan siunaaminen

Ennen siunaustilaisuuden alkua suntio käy ruumishuoneella kantajien kanssa läpi siunaustilaisuuden kulun ja opastaa omaisia tarpeen mukaan.
Arkku kannetaan kirkkoon kellojen ja surumusiikin soidessa. Kuoriosassa arkku käännetään vastapäivään puoli kierrosta ja lasketaan mustalle arkkumatolle. Kantajat seisovat saattomusiikin loppuun asti arkun äärellä. Seurakunta seisoo saattomusiikin ajan.

Lähiomaiset istuvat siunaustilaisuudessa etummaisilla penkkiriveillä oikealla puolella kirkkosalista katsoen, ja muut mahdollisimman lähellä vainajaa.

Kukat

Omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Vanhan perinteen mukaan lähin omainen laskee kukkansa arkun pääpuoleen, vainajan sydämen puolelle. Lähisukulaisia seuraavat muut sukulaiset, ystävät, yhteisöt ja järjestöt.

Arkunkantaja. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook.

Hautaansaatto

Kun siunaustoimituksen päätösvirsi on laulettu, pukeudutaan päällysvaatteisiin, noudetaan kukat arkun luota ja valmistaudutaan hautaussaattoon.

Kantajat asettuvat paikoilleen arkun ääreen ja saattomusiikki alkaa. Kun musiikki on soinut hetken aikaa, nostavat kantajat arkun ja kantavat kirkosta ulkona odottavaan saattovaunuun. Jos hautaan lasku tapahtuu Holminiemessä, arkku nostetaan vainajankuljetusautoon.

Kantajat kuljettavat arkun saattovaunulla haudalle. Arkun jäljessä seuraavat lähiomaiset ja muu saattoväki. Haudalle tultaessa suntio ohjaa tarvittaessa arkun laskemisen. Laskettuaan arkun hautaan kantajat ottavat lakin päästään ja jäävät hetkeksi haudan äärelle. Tämän jälkeen voidaan arkulle heittää sitä varten varatut irtokukat. Hauta peitetään hautakannella tai luodaan umpeen ja hautakansi tai kumpu havutetaan. Kukkalaitteet viedään haudan päälle. Lähiomaiset laskevat kukkalaitteensa hautakummulle ensin, ja sen jälkeenmuut tuovat omansa vapaassa järjestyksessä.
Sen jälkeen lauletaan virsi, pappi pitää rukouksen, ja lopuksi joku omaisista kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen.

Jos omaiset haluavat itse peittää haudan, on asiasta sovittava etukäteen suntion kanssa. Seurakunta pyrkii peittämään haudan mahdollisimman pian hautauksen jälkeen. Pyhäpäivinä tapahtuneet hautaukset peitetään seuraavana arkipäivänä.

Tuhkaaminen ja maahan laskeminen

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku siirretään takaisin ruumishuoneelle, tapuliin tai vainajankuljetusautoon. Hautaustoimisto toimittaa arkun krematorioon tuhkattavaksi.

Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksesta huolehtii seurakunnan suntio ilman omaisia.

Uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä voidaan viettää papin tai maallikon johtamana rukoushetki. Kirkkokäsikirjassa on erityinen maahankätkemisen kaava, jota voidaan tilaisuudessa noudattaa. Jos omaiset toivovat tilaisuuteen pappia, siitä sovitaan etukäteen.

Kaustisella uurnahauta-alue sekä muisto- ja sirottelulehto sijaitsevat Holminiemen hautausmaalla. Omaiset voivat halutessaan tilata yhteismuistomerkkiin kaiverruksen vainajan tiedoilla. Kaiverrus tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Ullavan hautausmaalla on uurnahauta-alue sekä muisto- ja sirottelulehto. Omaiset voivat halutessaan hankkia muistolaatan yhteismuistomerkkiin. Muistolaatta tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Muistotilaisuus

Siunaustoimituksen jälkeen vietetään yleensä muistotilaisuus. Se voidaan järjestää seurakunnan tiloissa tai kotona. Seurakunnan muistotilaisuuspaikasta ja pöytäliinojen pesusta peritään vuokra voimassaolevan hinnaston mukaan.

maiset suunnittelevat muistotilaisuuden ohjelman papin kanssa. Muistotilaisuudessa on tapana laulaa virsiä ja muistella vainajaa. Muistotilaisuudessa voi olla myös lauluja, soittoa tai runoja. Mikäli halutaan näyttää tietokoneella tehty kuvaesitys vainajan elämästä, keittiöhenkilökunnale on syytä mainita dataprojektorin tarpeesta. Omaiset tuovat itse tietokoneen ja varmistavat etukäteen laitteiden toimivuuden.

Muistotilaisuuden tarjoilusta ja koristelusta sovitaan seurakunnan keittiöhenkilökunnan kanssa etukäteen viimeistään viikkoa ennen hautajaisia. 

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se sitten alaspäin niin, että lipun alaosa on tangon puolivälissä.

Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa.Tällöin suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä voidaan lippu nostaa kokosalkoon. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.