Nuoria järven rannalla ilta-aurigossa.

 

Rippikoulu

Rippikoulu on nuoren kasvun paikka. Itsensä ja Jumalan kohtaamisen paikka. Rukouksen ja uskonelämän opettelun paikka. Rippikoulu on nuorta itseään varten.

Rippikouluvuosi sisältää kolme vaihetta

Koko rippikoulun ajan osallistutaan oman seurakunnan toimintaan ja siellä uskon todeksi elämiseen. Etukäteispäivissä tullaan tutuksi oman leirin ryhmän ja työntekijöiden kanssa.

Leirillä tai päiväriparin opetuspäivissä käydään läpi kristillisen uskon tärkeimmmät asiat, tutustutaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja eletään viikko yhdessä toisten kanssa välillä hauskutellen ja välillä hiljentyen.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon, joka on uskon vahvistamista, antaa oikeuden kirkolliseen vihkimiseen ja kummin tehtävään.

Kaikkien ei ole helppo sopeutua leirielämään. Mikäli haluat käydä rippikoulun, mutta sinusta tuntuu ettei leiristä tule mitään, ota yhteyttä niin mietitään voisitko käydä rippikoulun muulla tavoin.

Osallistuminen seurakunnan toimintaan

Rippikouluvuoden aikana nuori osallistuu seurakunnan toimintaan ja kerää siitä vapaastivalittavia merkintöjä merkintäkorttiin. Osa merkeistä kerätään rippileirin lähijaksojen jälkeen, jolloin nuori on toivottavasti saanut uusia kavereita ja ymmärtää paremmin uskon sisältöä.

Päiväripari osallistuu vapaasti valittavien merkintöjen lisäksi ryhmänä  joihinkin seurakunnan tilaisuuksiin, jotka sovitaan ryhmän kanssa yhdessä.

Etukäteispäivät ovat täsmätietoutta seurakunnan toiminnasta: Jumalanpalvelus tutuksi-päivässä koko muun kirkkoväen kanssa tutustutaan jumalanpalveluksen saloihin, Tutustumisillassa tutustutaan oman rippileiriryhmän isosiin ja nuorten toimintaan ja Opetuspäivä koko porukalle sisältää ensiaskeleita rippikoulutunteihin ennen rippikoulun intensiivijaksoa.

Konfirmaatiot

Kun rippikoululainen on kerännyt kaikki merkinnät ja osallistunut rippileirille tai päiväripariin, eli suorittanut koko rippikoulun oppituntimäärän, arvioi rippikoulusta vastaava pappi osoittaako nuori sellaista kristinopin taitoa ja käyttäytymistä, että hänet voidaan juhlallisesti konfirmoida. Osa arvioinnista tapahtuu jo ripareilla loppukokeen muodossa, mutta lisäksi rippikoululaisten tulee muistaa asiallinen käytös jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa ja hänen tulee huolehtia itse merkintöjen keräämisestä.

Konfirmaatio on hieno juhlahetki seurakunnan pääjumalanpalveluksen yhteydessä ja se koskettaa koko perheväkeä. Konfirmaation jälkeen nuori saa osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, mahdollisuuden kristilliseen vihkimiseen ja oikeuden toimia kummina. Konfirmaatiopäivänä seurakunnan työntekijät ja isoset voivat toivottaessa vierailla konfirmoidun nuoren juhlissa.

Värikäs Raamattu ja nuoren lakatut kynnet.

Rippikoulu poikkeusoloissa 2020

Päätösten ja muutosten taustoja

Kokkolan seurakuntayhtymän valmiustoimikunnan ja leirikeskustyöryhmän kautta seurakunta on saanut raamit rippikoulujen järjestämiseksi kesällä 2020. Valmiustoimikunta linjasi, että kaikki ennen juhannusta suunnitellut yön yli kestävät leirit tulee perua ja suosia niiden sijaan päiväleirejä (siis leiriä ilman yöpymistä) kesäkuun ensimmäisillä viikoilla. Emme kuitenkaan halunneet joutua tilanteeseen, jossa toinen rippikouluryhmistämme joutuisi opiskelemaan viikon seurakuntakeskuksessa tai kulkemaan joka päivä edestakaisin leirikeskukseen asti, kun toinen ryhmä saisi täyden rippileirikokemuksen tavanomaiseen tapaan yöpymisineen, iltahartauksineen, nuotioineen ja saunomisineen. Nuoret ovat tänä vuonna toivoneet laajasti pääsyä leirille. Halusimme myös pitää kiinni siitä, että molemmat rippikouluryhmät saavat tasa-arvoisen kohtelun ja identtisen rippikouluajan, mikäli koronatilanne sen meille sallii. Emme myöskään halunneet siirtää kesän ensimmäistä rippikoulua pois Nuolisesta, mikä olisi muutoin ollut pakottavaa, koska Nuolinen oli varattu täyteen leirejä ja muutokset vielä pahensivat tilannetta.

Uskomme, että olemme saaneet luotua hyvän kokonaisuuden jakamalla molemmat leirit kahteen eri jaksoon, jotka toteutetaan alkuperäisillä leiriviikoilla kesäkuun aikana. Vaikka molempien leiriryhmien leiripäivät muuttuvat hieman, olemme iloisia siitä, että meille tarjoutui tässä haastavassa tilanteessa mahdollisuus ylipäätään pitää rippikoulua Nuolisessa ja siitä osa yöleirijaksona. Kun pääsemme aloittamaan molemmat rippikoulut jo kesäkuussa päiväleirijaksolla, olemme hyvässä asemassa, mikäli tautitilanne pahenee kesän edetessä. Jos yöleirijakso jouduttaisiinkin perua tautitilanteen takia, voimme saattaa rippikoulun loppuun, jos olemme saaneet osan opetuksesta pidettyä kasvotusten kesäkuun alussa. Kirkkolain mukaan rippikoulua ei voi suorittaa pelkästään etäopetuksena, eikä se olisikaan rippikoululaisten edun mukaista.

Poikkeusolojen takia pidätämme oikeudet kaikkiin rippikouluvuoden sekä tietojen muutoksiin ja toimimme parhaan tietomme mukaan tilanteen edellyttämällä tavalla turvallisuuden takaamiseksi.

Jätetään koko riparikesä Jumalan käsiin ja rukoillaan yhdessä sen onnistumisen puolesta!

Turvallisuustiedote rippikoululaisten perheille ennen leirijaksoja, lue tästä.

Rippikoulumerkinnät

Rippikoulumerkintöjen kerääminen tapahtuu toukokuun loppuun asti etänä. Rippikoulumerkintöjä voi kerätä seuraamalla Kaustisen ja Ullavan seurakunnan jumalanpalvelusta nettistriiminä Facebookissa tai nettiradiosta. Huomaa, että joka sunnuntai jumalanpalvelusta ei striimata. Striimauksesta saat tiedon seurakunnan Facebook-sivulta. Tutustumisiltojen merkintää ei riparikorttiin tarvitse kerätä. Jos et ole kerännyt merkintää Jumalanpalvelus tutuksi -päivästä, kerää siihen kohtaan jumalanpalvelus. Itse näet omasta riparikortista, montako merkintää vielä tarvitset.

1.6. alkaen voit osallistua jumalanpalvelukseen ja nuorteniltaan tavalliseen tapaan paikan päällä, koska kirkko avautuu 50 hengen kokoontumisille. Kaikki merkinnät tulee olla kerättynä tavalla tai toisella heinäkuun loppuun mennessä.

Jumalanpalvelusmerkinnät
Ilmoittautuminen jumalanpalvelusmerkinnän keräämiseen tapahtuu Whatsapp-viestillä. Sunnuntaisin, kun työntekijä on riparilaisia varten paikalla, tulee molempiin ryhmiin edellisenä päivänä muistutusviesti ja kysymykset seuraavan päivän jumalanpalvelusta varten. Viestin saatuasi voit ilmoittautua yksityisviestillä viestin laittaneelle henkilölle (voi olla Miimu, Kaitsu tai Teemu) ja ilmoita halukkuudestasi olla seuraavana päivänä kuuntelemassa jumalanpalvelusta ja keräämässä merkintää. Ilmoittautuminen pitää tehdä ennen jumalanpalveluksen alkua. Jumalanpalveluksen aikana kuuntelet tarkasti ja mietit vastauksia kysymyksiin, jotka sait ryhmästä. Kun jumalanpalvelus on loppunut, laita heti samalle työntekijälle yksityisviestillä vastaukset kysymyksiin. Hän vastaa sinulle saman päivän aikana ja merkitsee ylös osallistumisesi.

Nuorteniltamerkinnät
Nuortenillat järjestetään vielä toukokuussa etänä Instagramin välityksellä perjantaisin klo 20-21. Seuraa @luolanurkka ja instaliveä. Jokaisessa nuortenillassa kerrotaan jossain vaiheessa rippikoululaiselle yksinkertainen kysymys, johon tulee vastata työntekijälle Whatsappin yksityisviestillä. Kun olet vastannut kysymykseen, työntekijä kuittaa sinulle merkinnän suoritetuksi.

Intensiivijaksot

Ripariryhmä 1 
- Helatorstain riparipäivä toteutetaan etänä
- Päiväleirijakso (ei olla yötä): ma-ke 1.-3.6. Nuolisen leirikeskus
- Yöleirijakso (yövytään leirillä): to-su 25.-28.6. Nuolisen leirikeskus
- Riparimiitti ke 1.7. klo 18-20 (paikka ilmoitetaan leirikirjeessä)

Ripariryhmä 2 
- Helatorstain riparipäivä toteutetaan etänä.
- Päiväleirijakso (ei olla yötä): to-la 4.-6.6. Nuolisen leirikeskus
- Yöleirijakso (yövytään leirillä): ma-to 22.-25.6. Nuolisen leirikeskus
- Riparimiitti to 2.7. klo 18-20 (paikka ilmoitetaan leirikirjeessä)

Yöleirijaksolla Ripari 2 ryhmä poistuu leirikeskuksesta päivällä ja Ripari 1 ryhmä saapuu leirikeskukseen siivousten jälkeen illalla. Molempien leiriviikkojen tarkemmat alkamisajat ilmoitamme leirikirjeessä, joka lähtee postissa koteihin viikolla 20. Leirikirjeestä ilmenevät myös hiippakunnan ohjeet leirillä toimimisen turvallisuudesta, kuten ruokailuista, turvaväleistä, kyydityksistä ja hygieniasta. Tähän kaikkeen yritämme varautua mah-dollisimman hyvin. Parhaiten turvallinen leirikesän alku mahdollistuu minimoimalla kontakteja ennen leirijaksoja.

Konfirmaatiot Kaustisen kirkossa kesällä 2020

  • Ripari 1:lle su 26.7. klo 13.00
  • Ripari 2:lle su 2.8. klo 13.00


Tilaisuudet ovat suljettuja, jotta sallittu väkimäärä ei ylity ja säädetyt turvavälit säilyvät. Kukin konfirmoitava nuori saa pyytää tilaisuuteen enintään kahdeksan läheistään (esim. oman perheen jäsenet, isovanhemmat ja kummit). Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet saavat istua penkeissä vierekkäin. Muuten istutaan merkityillä paikoilla. Seurakunnan työntekijät opastavat ovilla kirkkoon saapuvia. Konfirmaatiosta Ullavan kirkossa on sovittava Kaitsun kanssa erikseen.

Riparilainen tai vieras ei saa tulla flunssaisena konfirmaatioon.

Konfirmaatiot striimataan Kaustisen ja Ullavan seurakunnan facebook-sivulle, mikäli koko ryhmän riparilaisten vanhemmilta saadaan siihen lupa. Tästä on hyvä keskustella nuoren kanssa. Striimaus näkyy facebookissa yhden vuorokauden ajan. Sen jälkeen se poistetaan. Riparilaiset saavat päiväleirijaksolta mukaansa paperilla striimausluvan, joka palautetaan nuoren saapuessa yöleirijaksolle juhannuksen jälkeen.

Viestintäkanavat

Facebookissa Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Instagramissa @luolanurkka

Whatsapp-ryhmät
Liity ryhmään ja annat samalla luvan numerosi liittämiseen yhteiseen tiedotukseen.
Liity näin: Laita käytössäsi olevasta whatsapp-numerosta viesti Miimulle whatsappiin 050 3147 348. Kirjoita viestiin LUPA ja oma etu- ja sukunimesi, sekä kummassa ripariryhmässä olet (Ripari 1 tai Ripari 2). Kun Miimun on vastaanottanut luvan, sinut liitetään oman leirisi ryhmään. Tarvitset ryhmää rippikoulumerkintöjen keräämiseen.

Joihinkin rippikoulua koskeviin kysymyksiin saat tietoa usein kysytyistä kysymyksistä.

Seurakunnan aikuisia kutsumme esirukouksiin nuorten puolesta, jotta rippikouluvuosi voisi olla uskon vahvistumisen ja aikuistumisen aikaa.

Ehtoollinen rippikoulussa

Nykyisen rippikoulusuunnitelman myötä ehtoollisen viettäminen yleistyy jo riparin aikana ennen konfirmaatiota. Rippikoulusuunnitelmassa sanotaan: Rippikoulun juuret ovat itsenäiselle ehtoolliselle valmistamisessa. Lapset voivat vanhempiensa tai muiden kristilliseen kasvatukseen osallistuvien kanssa osallistua ehtoolliseen. Näin myös rippikoululaiset saavat rippikoulun aikana osallistua ehtoolliselle yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa ohjaajan kanssa. On suositeltavaa, että rippikouluryhmä osallistuu ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana. Tällöin ehtoollisopetusta annetaan jo rippikoulun alkuvaiheessa. [...] Ehtoollinen perustuu vapaaehtoisuuteen ja ehtoollispöytään voi tulla myös ottamaan vastaan siunauksen.

Jo rippikoulun aloitusmessussa loppiaisena kutsumme riparin aloittavia, vanhempia ja perheenjäseniä saapumaan alttarille. Samoin keväällä pidettävissä jumalanpalveluspäivissä, päiväriparin messussa ja riparien päätösmessuissa. Riparilaiset joko siunataan tai he ottavat vastaan ehtoollisen. Kun ehtoollisen merkityksestä on kerrottu, myös ehtoollisen vastaanottaminen on mahdollista. Kumpi tahansa vaihtoehto, siunaaminen tai ehtoollisen nauttiminen, on hyvä. Alttarilta saamme Jumalan rauhan ja anteeksiantamuksen ilon. Toivomme, että moni löytää alttarilta voiman lähteen, jonne saapuu mielellään usein.

Nuoren riparimuistelut

Muistan miten mua jännitti mennä riparille, mietin mitähän tästä oikein tulee. Riparilla puhuttiin paljon elämästä, Jumalasta, myös kuolemasta ja muista vakavista jutuista. Mutta tehtiin paljon muutakin, oltiin vesisotaa ja juteltiin iltaisin. Jotain jäynääkin tehtiin: käpyjä löytyi sängyistä!

Mulla oli heti riparille mennessä semmoinen tosi levollinen olo. Ja vaikka aluksi oli jännittänyt, niin kyllä siltä itkien lähdettiin pois. Kun tulin kotiin, oli tosi tyhjä olo.. Mietin, miksi riparilla oli niin hyvä olla? Olihan siellä kavereita ja ruokaa ja kaikkea.. mutta myös siksi, että Jumala oli siellä läsnä ja sai puhua kaikista itseä askarruttavista asioista. Mulla oli siellä sellainen turvallisuuden tunne. Ja huomaan edelleen silloin kun iltaisin rukoilen iltarukousta, että mulla on yhtä turvallinen olo siinä, kuin siellä riparilla oli.

Puutikuista tehty risti avonaisen Raamatun päällä.

Lisätietoja