Kokkolan seurakuntayhtymän hallinto-organisaatiokaavio.

 

Kokkolan seurakuntayhtymän hallinto-organisaatio

Kokkolan seurakuntayhtymään kuuluu kuusi seurakuntaa:

  • Kokkolan suomalainen seurakunta
  • Karleby svenska församling (Kokkolan ruotsalainen seurakunta)
  • Kaustisen ja Ullavan seurakunta
  • Kälviän seurakunta 
  • Lohtajan seurakunta
  • Halsuan seurakunta

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteinen ylin hallinto, yhteinen kirkkovaltuusto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa yhtymässä. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein.

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteisen kirkkovaltuuston apuna toimii sen nimeämä yhteinen kirkkoneuvosto, joka valmistelee asioita kirkkovaltuustolle.

Seurakuntaneuvostot 

Joka seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintaa ja hengellistä elämää koskevista asioista. Kaustisen ja Ullavan seurakunnan seurakuntaneuvoston alaisuudessa on kappelineuvosto, joka tekee seurakuntaneuvostolle Ullavan kappeliseurakuntaa koskevia esityksiä ja aloitteita. 

Kokkolan seurakuntayhtymän johtokunnat

Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä hautaustoimen ja kiinteistötoimen lisäksi seurakuntayhtymällä on yhteisiä, kaikkia seurakuntia palvelevia työaloja: perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito sekä viestintä.

Työalojen toimintaa hallinnoivat yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat yhdessä kyseisen työalan työntekijöiden kanssa. Näitä johtokuntia ovat perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta, sairaalasielunhoidon johtokunta sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Lisäksi seurakuntayhtymällä on kaksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaa työryhmää; tiedotustyöryhmä ja kuvataidetyöryhmä.

Seurakuntien johtokunnat ja vastuuryhmät

Seurakunnan eri toimintamuotoja hallinnoivat seurakuntaneuvoston valitsemat johtokunnat tai vastuuryhmät.