Suntiot

Suntion työhön kuuluu seurakunnan tilojen valmistelu jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten. Suntio muun muassa avustaa tilaisuuksissa pappia ja kanttoria, ohjaa tilaisuuksiin osallistujia ja huolehtii tilaisuuksien käytännön sujumisesta.


Jarkko Känsälä

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kaustisen ja Ullavan seurakunta


Mikko Linnarinne

vs. suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kaustisen ja Ullavan seurakunta