Uutiset

Alla on seurakuntaa koskevia uutisia. Uutisten alla olevasta linkistä pääset Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisiin uutisiin. Sieltä löytyvät muun muassa yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset.

Uutislistaukseen

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – kirkosta eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Valoa virtaa sisään vanhaan kirkkoon goottisten ikkunoiden läpi.

Kuva: Kirkon kuvapankki

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettujen jäsentilastojen mukaan vuoden 2023 lopussa kirkkoon kuuluvien osuus oli 63,5 prosenttia väestöstä. Kirkon jäsenyys oli lähes 3,6 miljoonalla suomalaisella (3 559 811). Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 65,1 prosentilla väestöstä (jäsenmäärä 3 620 939). 

Kirkon jäseneksi liittyneiden määrä (21 000) kasvoi jonkin verran viime vuonna. Kirkosta erosi 55 000 henkilöä ja eronneiden määrä puolestaan laski edellisestä vuodesta. Jäsenmäärän kokonaismuutoksiin vaikuttavat lisäksi kuolleiden (49 000) sekä alle 1-vuotiaana kastettujen (22 000) määrät. 

Liittyneiden ja rippikoulussa kastettujen määrässä pientä kasvua 

Kirkon jäseneksi liittyi viime vuonna 21 000 henkilöä. Lähes neljännes (23 %) vuoden aikana kirkkoon liittyneistä oli iältään 30–39-vuotiaita. Kasteessa kirkon jäsenyyden sai 22 000 alle 1-vuotiasta. Rippikoulussa kastettuja nuoria oli lähes 1 200. Kirkkoon liittyneissä oli lisäksi viime vuonna poikkeuksellisen paljon (yli 4000) alle 1-vuotiaina kastettuja, jotka oli ehditty merkitä väestökirjanpitoon ennen kastetoimitusta.  

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat, joita oli lähes kolmannes (32 %) eronneista. Pääosin millenniaalisukupolveen kuuluvia 30–39-vuotiaita oli neljännes (25 %) kirkosta eronneista. 

“Edelleen millenniaalit ja nuoret aikuiset ovat liikkuvin ryhmä kirkon jäsenistössä, mikä kertoo heidän suhteensa kirkkoon olevan hyvin erilainen kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Nuorten aikuisten odotuksissa kirkolle korostuvat esimerkiksi ympäristö- ja tasa-arvokysymykset. Toisaalta nuorten miesten keskuudessa esiintyy myös nousevaa uskonnollisuutta”, Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tutkija Veli-Matti Salminen kertoo.

 

Teksti: Kirkon viestintä 

2.2.2024 14.35