Työalojen vastuuryhmät

Työalojen vastuuryhmät 2019-2020

Vastuuryhmät koostuvat vähintään 4-5 maallikkojäsenestä sekä kyseisen työalan työntekijöiden edustajista. Seurakuntaneuvosto nimeää maallikkojäsenten lisäksi kuhunkin vastuuryhmään seurakuntaneuvoston edustajan.

Lapsityö

Ulla Järvelä
Marianne Myllymäki
Minna Puronaho
Jenni Termonen
Anna-Mari Klemola, seurakuntaneuvoston edustaja

Nuorisotyö

Mikko Hietala
Seppo Kauppinen
nuorten edustajat nimetään myöhemmin
Tanja Linnarinne, seurakuntaneuvoston edustaja

Aikuistyö

Jusski Kentala
Terttu Kettu
Samuli Ristimäki
Soile Pajukangas
Outi Pesola
Ilona Teirikangas, seurakuntaneuvoston edustaja

Jumalanpalvelus ja musiikki

Anne Ali-Haapala
Markku Hanhikoski
Jenni Myllymäki
Tuula Salo
Minna Tastula
Terttu Kettu, seurakuntaneuvoston edustaja

Tiedotus

Terttu Hanhikoski
Satu Järvenpää
Matti Mustajärvi
Kari Hanhikoski
Markus Virkkala, seurakuntaneuvoston edustaja

Diakonia

Kirsi Korkeakangas
Minna Niemistö
Tellervo Stenbäck
Pirjo Viiperi
Oili Salo, seurakuntaneuvoston edustaja

Lähetys

Toni Anttila
Theresa Biskop
Anne-Maarit Hästbacka
Raija Kattilakoski
Kari Paasila
Oili Salo 
Juho Viiperi
Pirkko Viiperi                                                                                                                    Raimo Myllymäki, seurakuntaneuvoston edustaja