Uutiset

Kokkolan aluekeskusrekisteri pilotoi valtakunnallista virkatodistusten laatimista

Julkaistu: 22.11.2019

Kokkolan aluekeskusrekisteri aloitti pilotoinnin kuluvan vuoden marraskuussa. Koko maan keskusrekisterien käytössä sähköinen järjestelmä tulee olemaan vuoteen 2022 mennessä. Silloin mm. perukirjoja varten tarvittavien sukuselvitysten hankkiminen helpottuu.

Kokkolan aluekeskusrekisterissä on mahdollista saada vainajasta perukirjoitukseen tarvittava sukuselvitys yhdestä paikasta. Edellytyksenä tällaisen sukuselvityksen saamiselle on, että vainaja on ollut kuollessaan Kokkolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen. Tällä hetkellä näitä seurakuntia ovat Kokkolan suomalainen seurakunta, Kokkolan ruotsalainen seurakunta, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta ja 1.1.2020 jälkeen Halsuan seurakunta. Toinen edellytys sukuselvityksen laatimiselle on, että vainajan aiempien seurakuntien kirkonkirjojen tiedot löytyvät yhteisestä järjestelmästä.

Toistaiseksi osa tilauksista pystytään toteuttamaan koko maan kattavana. Muiden tilausten osalta menetellään edelleen kuten ennenkin, eli sukuselvitys on tilattava erikseen kaikista seurakunnista. Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan tilaajan kanssa. Muutos on aiempaan merkittävä, sillä tähän asti edesmenneen sukulaisen sukuselvitykset on pitänyt tilata erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla.

Kysymys ei ole kuitenkaan siitä, että kaikki sukutiedot löytyisivät automaattisesti järjestelmästä napin painalluksella. Tiedot on yhä etsittävä osittain manuaalisesti digitoiduista kirkonkirjoista, mutta nyt ne ovat haettavissa samasta tietojärjestelmästä. Sukuselvitysten laatijan työmäärä kasvaa yhtä selvitystä kohden, mutta kirkolle keskittäminen tekee selvitystyöstä tehokkaampaa ajallisesti ja kustannuksellisesti.

Aina ei digitoidusta materiaalistakaan löydy tarpeeksi tietoja, vaan on mentävä arkistoon.

Rekisterisihteerit ovat tottuneita ottamaan selvää koukeroisista, vaikeaselkoisista käsialoista ja osaavat iloita näin selvästi kirjoitetuista kirkonkirjoista.

Vanhoista kirkonkirjoista löytyy myös sellaisia henkilötietoja joita tänä päivänä ei kirkkoherran toimesta arvioida. (oduglig=kelvoton)