Uutiset

Seurakuntaneuvoston päätöksiä 18.11.2019

Julkaistu: 19.11.2019

 

1. Seurakuntaneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Minna Lempiälälle palkattoman virkavapauden ajalle 1.2.-30.4.2020.
Hänet on valittu Suomen Lähetysseuran FELM Volunteer-ohjelman kautta vapaaehtoistyöhön Botswanan luterilaisen kirkon yhteyteen nuorten raamattukurssien ohjaajaksi ja pyhäkouluopettajien kouluttajaksi helmi-huhtikuulle 2020.

2. Seurakuntaneuvosto päätti siirtää uusien nimikkolähettien valitsemisen eläkkeelle jäävien Liisa ja Antti Saarenkedon tilalle alkuvuoteen 2020. Lähetyksen vastuuryhmä esitti yksimielisesti, että uusiksi läheteiksi valitaan Jiska ja Petra Gröhn. Keskustelussa tuli kannatettu esitys siirtää asia lähetyksen vastuuryhmälle uudelleen valmisteluun, jossa huomioidaan virkakysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että etsitään sellaiset lähetit, jotka hyväksyvät Suomen ev. lut kirkon virkakäsityksen ja voivat toimia yhteistyössä kaikkien pappien kanssa. Lisäksi jatkoselvittelyssä pohditaan, onko uusien lähettien kohdemaa edelleen Afrikka kuten Saarenketojen kohdalla vai Aasia. Äänestyksessä uudelleen valmistelua esittänyt kanta sai enemmän ääniä.

3. Seurakuntaneuvosto antoi lausunnon seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta ja ilmaisi kiitollisuuden siitä, että Kaustisen seurakuntakeskuksen ulkomaalauksen ja keittiötilojen korjausten (astiapalautuksen linjasto) lisäksi lasten leikkipiha saadaan asianmukaiseen kuntoon. Neuvosto esittää investointisuunnitelmaan lisättäväksi Kaustisen kirkon ulkomaalausta. Edellinen maalaus on vuodelta 2006.

4. Seurakuntaneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman vuodelle 2020

5. Seurakuntaneuvosto päätti tukea lapsiperheitä tarjoamalla näille ilmaisia aterioita perhepiirissä ja perhekirkkojen yhteydessä. Toimintaan käytetään lahjoituksena saatuja varoja vapaaehtoisrahastosta. Lapsityö suunnittelee asian eteenpäin viemistä yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa.