Uutiset

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 24.10.2019

Julkaistu: 24.10.2019

 

VUODEN 2020 VEROPROSENTTI PYSYY ENNALLAAN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,7 %, eli sama kuin kuluvan vuoden 2019 veroprosentti.

KESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti aluekeskusrekisterin johtosäännön ja hyväksyi keskusrekisterin päällikön virkanimikkeen muuttamisen rekisteripäällikön nimikkeeksi 1.12.2019 alkaen.

Keskusrekisterin johtosääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.12.2016. Kokouksessaan 23.5.2019 yhteinen kirkkoneuvosto päätti muuttaa Kokkolan keskusrekisterin nimen Kokkolan aluekeskusrekisteriksi, mikä vaati muutoksia johtosääntöihin.

Keskusrekisteri on toiminut Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan alaisuudessa. Jatkossa se toimii Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan alaisuudessa.

LAPINOJALLE MYöNNETTIIN ERON LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Antti Lapinojalle eron perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä 1.7.2019 alkaen ja valitsi Risto Haverisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Antti Lapinoja pyytää eroa perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan varajäsenyydestä, koska hänet on valittu Lohtajan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.7.2019–31.3.2020.