Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 10.10.2019

Julkaistu: 10.10.2019

 

TOIMISTOSIHTEERIN PAIKKA JULISTETTIIN HAETTAVAKSI

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata työntekijän toimistosihteerin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja nimesi henkilöstöpäällikön sekä hallintojohtajan valmistelemaan valinta-prosessia.

Kelpoisuusehtona on ammatillinen koulutus tai tutkinto (esim. tradenomi) ja kokemus tehtäväalueesta. Pääasialliset työtehtävät ovat mm. kiinteistöjen sekä osake- ja vuokrahuoneistojen sopimusten hoitaminen, kiinteän ja irtaimen omaisuuden rekisterin ylläpito, osallistuminen investointi- ja irtaimistohankinta-suunnitteluun sekä yhtymän kilpailutus- ja hankintaohjeiden toteuttamiseen, kokousten valmistelu- ja sihteeritehtävät, ostoreskontra, kirjanpito ja maksuliikenne sekä osallistuminen talousarvion ja tilinpäätöksen laatimiseen.

 

YKSPIHLAJAN KIRKON MONIKÄYTTÖMAHDOLLISUUS

Yhteisen kirkkoneuvoston 11.10.2018 perustama työryhmä, jonka tehtävä on ollut tutkia Ykspihlajan kirkon monikäyttömahdollisuutta, esitti kokouksessa loppuraporttinsa.

Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Neuvotteluissa on käyty läpi toiminnan lukumääriä, tilojen käyttöasteita ja kustannuksia sekä asukasmäärää ja seurakunnan jäsenmäärää Ykspihlajan alueella. Työryhmä pohti kiinteistöosakeyhtiön mahdollisuutta sekä kirkkolain ja -järjestyksen asettamia vaatimuksia. Työryhmä kartoitti yhteistyötahoja ja kävi keskusteluja tilojen vuokraamisesta. Kerhotiloista osa on vuokrattu seurakuntayhtymän ulkopuoliselle toimijalle.

Työryhmä totesi, että Ykspihlajan toiminnan kehittämisen kannalta tarvitaan kaikkien työntekijöiden ja vapaaehtoisten panosta. Mahdollisuuksia on paljon ja sitä on tärkeää tuoda esille.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että työryhmä jatkaa selvittelyjä ja ottaa myös Koivuristin seurakuntakodin tarkasteluun mukaan. Vuoden kuluttua työryhmä tuo katsauksen yhteiseen kirkkoneuvostoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

 

HENKILÖRESURSSIEN YHTEISKÄYTÖN LISÄÄMINEN

Hannu Kuusniemi ehdotti, että selvitetään, miten henkilöresurssien yhteiskäyttöä voidaan lisätä seurakuntayhtymän seurakuntien kesken. Ehdotus sai kannatusta ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asiaa selvitellään.