Uutiset

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti krematorion perustamisen

Julkaistu: 18.12.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 18.12.2018

KREMATORION PERUSTAMINEN HYVÄKSYTTIIN YKSIMIELISESTI

- Ilolla todetaan, että ehdotus krematorion investointisuunnitelman hyväksymisestä yksimielisesti hyväksytään, totesi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Hulkko tasan tunnin kestäneen käsittelyn päätteeksi. Hän myös kiitti valtuutettuja rakentavasta keskustelusta.
- Hyviä yksityiskohtia on nostettu esille tulevaan valmisteluun.
Krematorion esisuunnittelu on käynnistetty tänä vuonna. Konsulttipalveluna on toiminut Turkoosi11 Oy:n DI Ville Varjo. Esisuunnitteluraportteja ovat laatineet arkkitehtisuunnittelun osalta Arkman Arkkitehtuuri Oy, rakennesuunnittelun osalta Ideastruktura Oy, sähkösuunnittelun osalta Avecon Oy ja LVI- ja prosessisuunnittelun osalta Keski-Pohjanmaan LVI-suunnittelutoimisto Oy.
Investointikustannus on esisuunnittelun mukaan 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 aikana käynnistetään lupamenettelyt (5.000 euroa), vuonna 2020 lähinnä rakennus- ja talotekniset muutokset sekä uunitoimittajan kilpailutus (0,5 milj. euroa) ja vuonna 2021 krematoriouunin loppuasennus ja käyttöönotto (0,995 milj. euroa). Krematorion on tarkoitus olla käyttökunnossa toukokuussa 2021.
Krematorio rakennetaan Soitelta vuokrattaviin tiloihin. Krematoriolle rakennetaan asianmukaiset tilat Keski-Pohjanmaan keskussairaalan lämpökeskuksen tiloihin, erilleen muusta lämpökeskuksen ja sairaalan toiminnasta. Soite on tilan vuokraaja, ja krematorio on Kokkolan seurakuntayhtymän toimintaa. Suunnitelmissa on rakentaa krematorio, jossa on yksi uuni. 
Tällä hetkellä Kokkolan seurakuntayhtymässä tuhkataan vainajista yli 20 prosenttia, ja määrä on kasvussa. Annan hautausmaalle haudatuista tuhkattuja on jopa kolmasosa; maaseutuseurakunnissa tuhkaus ei ole yhtä yleistä.
Paikkakunnilla, joille krematorio on perustettu, tuhkausten määrä on kasvanut merkittävästi. Valmistuttuaan krematorio lyhentäisi tuhkattavien vainajien kuljetusmatkaa Kokkolassa ja lähiympäristössä ja pienentäisi omaisille tulevia kokonaiskustannuksia. Tällä hetkellä vainajat kuljetetaan tuhkattavaksi valtaosin Vaasaan, Seinäjoelle ja Ouluun. Vastaavasti Kokkolan krematorioon voitaisiin tuoda vainajia tuhkattavaksi laajemmaltakin alueelta.
Kokkolan seurakuntayhtymässä tehtiin ensimmäinen krematorioselvitys 1990-luvulla yhteistyössä Pietarsaaren kanssa. Toinen selvitys tehtiin krematorion rakentamisesta Marian kappelin yhteyteen, mutta hanke kaatui 2011 yhteisen kirkkovaltuuston äänestyksessä; tuolloin krematorion kustannusarvio oli 3 miljoonaa euroa.

VUODEN 2019 TALOUSARVIO

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman yhdellä lisäyksellä: Kustannusennusteen muuttumisen takia Lohtajan seurakuntakodin rakentamisprojektia jatketaan uudella valtuustokaudella ja seurakuntakodin väistötilan vuokrasopimusta jatketaan.
Talousarvion 2019 kokonaistuotot ovat 12,9 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla; niiden osuus kokonaistuotoista on noin 78 prosenttia. Kokkolan seurakuntayhtymä saa valtionrahoitusta ensi vuonna vajaat miljoona euroa, joka on noin 20 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna.
Toimintatuotot laskevat ensi vuonna noin 4 prosenttia. Toimintakulut ovat 10,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat noin 62 prosenttia kokonaiskuluista. Poistojen määrä 868.000 euroa on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon, että vuosikate on miljoona euroa. Vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan noin 182 000 euroa ylijäämäinen.
Investointeihin on varattu 1,97 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 toteutetaan muun muassa Kaarlelan kirkon sisäpuoliset perusparannustyöt sekä ulko-ovien ja ikkunoiden kunnostustyöt.

HALSUAN SEURAKUNNAN LIITTÄMISESTÄ KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄÄN PÄÄTETÄÄN YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA MAALISKUUSSA 2019

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Halsuan seurakunnan kanssa käytyjen neuvottelujen loppuraportin ja perussäännön. Halsuan seurakunnan liittymisestä Kokkolan seurakuntayhtymään pyydetään lausunnot tammikuussa 2019 aloittavilta uusilta seurakuntaneuvostoilta. Päätösesitys tuodaan kirkkovaltuustoon maaliskuussa 2019.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 3.5.2018 käsitellyt Halsuan seurakunnan taloudellista tilannetta. Piispa ja tuomiokapituli ovat yhdessä kehottaneet Halsuan seurakuntaa aloittamaan neuvottelut seurakunnan liittämisestä Kokkolan seurakuntayhtymään.
Neuvotteluissa ovat olleet mukana edustajat Halsuan seurakunnasta ja Kokkolan seurakuntayhtymästä. Neuvotteluja on pidetty neljä, ja tuloksena laadittiin loppuraportti.
Neuvotteluissa käytiin läpi Halsuan seurakunnan organisoitumisen eri vaihtoehtoja. Halsuan toiveena on säilyä itsenäisenä seurakuntana ja se toteutuisi osana Kokkolan seurakuntayhtymää.
Halsuan seurakunnassa on tällä hetkellä 1.010 jäsentä. Se on Suomen pienimpiä seurakuntia. Henkilökunnan määrä on tänä vuonna 4,23 laskettuna henkilötyövuosina ja vuonna 2019 vastaavasti 3,51. Mikäli Halsuan seurakunta liittyy Kokkolan seurakuntayhtymään, seurakuntaan jää 2,09 laskettuna henkilötyövuosina ja yhtymään vastaavasti siirtyy 1,07. Yhtymään siirtyviä tehtäviä ovat kirkonkirjojen pito sekä talouteen, henkilöstöasioihin, hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimeen liittyvät työt.
Halsuan seurakunnan kirkollisveroprosentti nousee ensi vuonna 2 prosenttiin. Kokkolan seurakuntayhtymän vastaava luku on 1,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että verotulot laskevat yhtymään tulon jälkeen. Halsuan seurakunnan nyt saamat toiminta-avustukset tulisivat poistumaan. Yhtymään liittymisen jälkeen Halsuan seurakunnan toimintakate olisi 134.664 euroa, joka on laskettu vuoden 2019 talousarvion perusteella.
Halsualla on jo nyt toteutettu merkittäviä säästötoimenpiteitä, vähennetty henkilöstöä ja myyty kiinteistöjä. Yhtymään liittyminen toisi vain pieniä säästöjä.
Työryhmä päätyi neuvottelujen tuloksena ehdottamaan Halsuan seurakunnan liittymistä Kokkolan seurakuntayhtymään vuoden 2020 alusta alkaen. Mahdollisen liittymisen toimenpiteet tulee aloittaa vuoden 2019 aikana. Halsuan seurakunta päättää liittymisestä vielä tämän vuoden aikana.