Uutiset

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 7.11.2018

Julkaistu: 08.11.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion. Talousarviosta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot, ennen kuin se esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi 18. joulukuuta.
Talousarvion 2019 kokonaistuotot ovat 12,9 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla; niiden osuus kokonaistuotoista on noin 78 prosenttia. Kokkolan seurakuntayhtymä saa valtionrahoitusta ensi vuonna vajaat miljoona euroa, joka on noin 20 000 euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna.
Toimintatuotot laskevat ensi vuonna noin 4 prosenttia. Toimintakulut ovat 10,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat noin 62 prosenttia kokonaiskuluista. Vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan noin 182 000 euroa ylijäämäinen.
Investointeihin on varattu 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 toteutetaan muun muassa Kaarlelan kirkon sisäpuoliset perusparannustyöt sekä ulko-ovien ja ikkunoiden kunnostustyöt. Lohtajalle rakennetaan uusi seurakuntakoti.

Yhteisen kirkkoneuvoston neljä jäsentä jättivät oikaisuvaatimuksen 11.10.2018 pidetyn kokouksen päätöksestä koskien Ykspihlajan kirkon käyttämättä jättämistä. Oikaisuvaatimuksessa tuotiin esille, että asia tulee ottaa uudelleen käsittelyyn ja työryhmän perustamisesta luopua. Oikaisuvaatimuksessa todettiin, että kokouksessa ehdotettua ja kannatettua työryhmän perustamisesitystä ei laitettu äänestyksessä vastakkain esittelijän päätösehdotuksen kanssa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen äänin 7/6.