Uutiset

Alla on seurakuntaa koskevia uutisia. Uutisten alla olevasta linkistä pääset Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisiin uutisiin. Sieltä löytyvät muun muassa yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset.

Uutislistaukseen

Avoimessa hengessä

Ullavan seurakuntakodin sisäilma- ja rakennetutkimukset etenevät.

Ullavan seurakuntakoti sisältä.

Ullavan seurakuntakodilla on järjestetty vuosittain Ullavan perinneruokapäivät. Työryhmässä etsitään sopivia ratkaisujaseurakuntakodin tulevaisuudelle. Toistaiseksi seurakuntakodin nuorisotilat on suljettu. Kuva: Veli-Pekka Harju/arkisto

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston elokuussa 2023 perustama työryhmä pyrkii saamaan Ullavan seurakuntakodin tulevaisuutta koskevan selvityksen valmiiksi syksyyn mennessä. Työryhmä selvittää saatujen tutkimustulosten perusteella mahdollisuutta korjata esiin nousseita ongelmia sekä tarpeen niin vaatiessa, etsiä korvaavia tiloja ja ratkaisuja. Työryhmä järjestää Ullavassa infotilaisuuden seurakuntalaisille ennen loppuraportin toimittamista yhteiselle kirkkoneuvostolle, kun loputkin tutkimustulokset on saatu.

Ensivaiheessa tutkimustulosten, aistinvaraisten havaintojen ja sisäilmakyselyn vastausten perusteella Ullavan seurakuntakodin nuorisotilat on suljettu ja eristetty muusta rakennuksesta. Kerhotilojen ilmanvaihtokanavat on puhdistettu sekä ilmamäärät mitattu ja säädetty. Ullavan seurakuntakoti on kappeliseurakunnan toiminnan kannalta keskeinen.  Ullavan seurakuntakodin tulevaisuutta käsittelevä prosessi etenee avoimessa hengessä, ja kaikki tarpeelliset tahot tulevat asiassa kuulluksi. Päätöksenteon tueksi työryhmä on teettänyt lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä, kuten olosuhdeseurantaa, kosteusmittauksia, homekoiratutkimuksen ja mikrobinäytteenoton.

Työryhmän perustamisen taustalla olivat:

• rakennuksesta tehdyt sisäilmahavainnot
• kiinteistöä rasittava suurehko korjausvelka
• rakennuksen alhainen käyttöaste
• vanhentuneesta tekniikasta aiheutuvat korkeat
käyttökustannukset.

5.6.2024 12.53