Viikon sana

Nähdä

 

Eräs henkilö oli hankkinut uudet, hyvin sopivat silmälasit. Ystäväkin huomasi lasit ja kysyi: ”Ostitko ne ihan näön vuoksi?” Kysymys närkästytti lasit ostanutta, kunnes hän hoksasi siihen sisältyvän sanaleikin.

Näköaisti on aisteista tärkeimpiä. Taidokkaasti
hiottujen linssien läpi katsoen voimme nähdä terävämmin kauaksi ja lähelle. Mutta aina silmälasitkaan eivät auta.

Myös
evankeliumikertomuksissa puhutaan näkemisestä ja sokeudesta. Merkillisesti niissä sokeista tulee näkeviä ja näkevistä sokeita. Jeesus opetti, että hengellisessä mielessä ihmisen täytyy ensin tuntea itsensä sokeaksi, jotta voisi tulla näkeväksi. Pahinta on, jos ihminen luulee näkevänsä, mutta ei näe.

Jeesus antoi raamatunkohtamme sokealle miehelle luonnollisen kyvyn nähdä. Vielä arvokkaampi lahja oli se, että mies sai nähdä Jeesuksessa Ihmisen Pojan, Herransa ja syntiensä sovittajan.
Lahjoista suurinta, kaikkien syntien anteeksiantamusta, Vapahtaja tarjoaa yhä Henkensä ja sanansa kautta valtakuntansa ilosanomassa uskossa.

 

 

 

Elias Majuri
seurakuntapastori
Kokkolan suomalainen seurakunta

Sunnuntai 22.10.

Johannes 9:24–38


Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.” Mies vastasi: ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.” He kyselivät: ”Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?” Mies vastasi: ”Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?” He vastasivat hänelle pilkallisesti: ”Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä.” ”Merkillistä”, mies vastasi, ”että te ette tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!” He ajoivat miehen ulos.
    Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen Poikaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies kysyi. ”Sano, jotta voisin uskoa.” Jeesus sanoi: ”Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” ”Minä uskon, Herra”, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.