Rukous

Rukous kantaa

Rukous on etuoikeus ja mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Voimme kääntyä taivaallisen Isämme puoleen joka tilanteessa. Hän kuulee meitä Poikansa Jeesuksen tähden.

Saamme pyytää, kiittää ja ylistää. Rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Voimme rukoilla yksin, toisten kanssa tai yhdessä koko seurakunnan kanssa. Esirukous on ehkä arvokkain lahja, jonka voimme antaa läheisillemme. Esirukouspyynnön voi jättää tällä lomakkeella. Kirkon eteisessä on laatikko, johon voi myös jättää paperille kirjoitetun esirukouspyynnön. Näiden aiheiden puolesta rukoillaan seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa.

Voimme rukoilla omin sanoin. Joskus on kuitenkin helpompi tarttua valmiiseen rukoukseen. Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous on kaiken kattava ja aina ajankohtainen:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

Rukous voi olla myös sanatonta puhetta. Rukous syntyy syvästä vaikka hauraastakin toivosta tulla kuulluksi:

Jumala, kuule minua, vastaa minulle!

Herran siunauksen avulla voimme siunata toisiamme tai pyytää siunausta itsellemme:

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

 

 

nuoret rukoilevat

Ei ole niin pientä tai suurta asiaa, ettei voisi rukouksin uskoa sen Jumalalle.
Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Katekismus selittää ja avaa Isä meidän -rukousta.

Jätä esirukouspyyntö.

Rukouksia löytyy myös hiljentymisen ja rukouksen kappelista.