Kaste ja ehtoollinen

Kaste ja ehtoollinen ovat luterilaisen kirkon sakramentteja

Kaste

Kaste on kristittynä olemisen perusta, liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kasteessa ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Kasteen myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kirkon jäseneksi voi tulla vain kasteen kautta.

Luterilaisessa kirkossa kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin.

Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Matt. 28:18–20

Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen asettama pyhä ateria. Ehtoollisleipä ja -viini ovat Kristuksen todellinen ruumis ja veri. Kun vietämme ehtoollista, muistamme Jeesuksen kuolemaa ristillä. Hän kuoli ja kärsi rangaistuksen kaikkien ihmisten sijasta.

Ehtoollisen vastaanottaja saa syntinsä anteeksi. Kun Kristukseen luottaen otamme vastaan leivän ja viinin, se on hengellinen ateria, joka yhdistää meidät Kristukseen ja lisää meissä rakkautta lähimmäisiimme.

Ehtoollinen vahvistaa kasteessa alkanutta hengellistä elämää ja lupausta iankaikkisesta elämästä. 

 

Kaste

Lue lisää kasteesta ja ehtoollisesta.

 

Ehtoollisleipä