Työalojen vastuuryhmät 2019-2020

Seurakunnan eri toimintamuotoja hallinnoivat seurakuntaneuvoston valitsemat vastuuryhmät.

Vastuuryhmät koostuvat vähintään 4-5 maallikkojäsenestä sekä kyseisen työalan työntekijöiden edustajista.
Seurakuntaneuvosto nimeää jokaiseen vastuuryhmään oman edustajansa.

Lapsityö

Minna Puronaho, pj.
Ulla Järvelä
Marianne Myllymäki
Jenni Termonen
Anna-Mari Klemola, seurakuntaneuvoston edustaja

Nuorisotyö

Mikko Hietala
Seppo Kauppinen
Eero Hietala
Veli-Martin Hästbacka
Kiia Karhukorpi
Oona Mansikkamäki
Tanja Linnarinne, seurakuntaneuvoston edustaja

Aikuistyö

Jussi Kentala, pj.
Erkki Ihamäki
Jääskä Minna
Terttu Kettu
Marjukka Kerttula
Soile Pajukangas
Ilona Teirikangas, seurakuntaneuvoston edustaja

Jumalanpalvelus ja musiikki

Markku Hanhikoski, pj.
Anne Ali-Haapala
Jenni Myllymäki
Tuula Salo
Minna Tastula
Terttu Kettu, seurakuntaneuvoston edustaja

Tiedotus

Satu Järvenpää, pj.
Terttu Hanhikoski
Kari Hanhikoski
Matti Mustajärvi
Mäkelä Kati
Markus Virkkala, seurakuntaneuvoston edustaja

Diakonia

Pirjo Viiperi, pj.
Kirsi Korkeakangas
Minna Niemistö
Tellervo Stenbäck
Oili Salo, seurakuntaneuvoston edustaja

Lähetys

Oili Salo, pj.
Toni Anttila
Theresa Biskop
Anne-Maarit Hästbacka
Raija Kattilakoski
Kari Paasila
Juho Viiperi
Pirkko Viiperi
Raimo Myllymäki, seurakuntaneuvoston edustaja