Sukututkimus

Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään aluekeskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Kokkolan aluekeskusrekisteriin kuuluvat Kokkolan suomalainen seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta ja Lohtajan seurakunta. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Sukututkimusta pyytäviltä sukututkijoilta pyydetään EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 30 mukainen seloste käsittelytoimista. Sen vaatimuksen voi osoittaa tekemällä rekisteriselosteen.
Rekisteriseloste täytyy laatia erikseen jokaisesta henkilörekisteristä, ja sen tarkoituksena on informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista.
Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolla on lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 1.5.2017 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

Tutkimustarkoituksiin käytettäviä sukuselvityksiä on mahdollista tilata:

  • täyttämällä sukututkimuksen tilauslomake ja lähettämällä se osoitteeseen keskusrekisteri.kokkola (at) evl.fi tai Kokkolan aluekeskusrekisteri, Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola.
  • Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.
  • jättämällä tilauksen paikan päällä aluekeskusrekisterissä (Läntinen Kirkkokatu 17) tai keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Huom. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta puhelimitse.